GEAR PRO

Danh mục: ,
Model: GEAR PRO
Hãng sản xuất: Accretech/Tokyo Seimitsu

GEAR PRO bevel: Chương trình đo bánh răng côn dùng để đo bánh răng hypoid (tùy chọn)

Chương trình này thực hiện đo và đánh giá biên dạng bề mặt răng dựa trên các giá trị tham chiếu bánh răng côn và bánh răng hypoid.

Các giá trị tham chiếu bề mặt răng có thể được nhập bằng DCOM (tùy chọn) hoặc được tạo bằng cách đo bánh răng chính.

Xuất kết quả đo ra ở màn hình hoặc máy in

Đánh giá mặt cắt bề mặt răng

Kết quả đo có thể được xuất ra ở dạng bảng và dạng địa hình.

Đánh giá so sánh với các giá trị tham chiếu biên dạng bề mặt răng được tạo bằng bánh răng chính, v.v.

Đánh giá so sánh với các giá trị tham chiếu được nhập thủ công

Đánh giá so sánh dựa trên tệp giá trị tham chiếu thiết bị Gleason

Đánh giá độ lệch khoảng răng/sân răng

Bước đơn, bước răng, bước liền kề, hết khoảng trống

*Cần có giao diện Gleason để thực hiện đánh giá so sánh trực quan dựa trên tệp giá trị tham chiếu bánh răng Gleason. (Lựa chọn)

*Giao diện Gleason có thể được sử dụng dùng để liên kết với chương trình G-AGE (có sẵn từ Gleason Asia) thông qua chương trình đo bánh răng côn. Có thể tính toán các hiệu chỉnh cài đặt máy cho máy cắt bánh răng Gleason.

5/5 (1 Review)

1 đánh giá cho GEAR PRO

  1. admin (store manager)

    Sản phẩm tuyệt vời

Thêm đánh giá