ZEISS PiWeb sbs/Enterpirse

Model: ZEISS PiWeb sbs/Enterpirse
Hãng sản xuất: Accretech/Tokyo Seimitsu

Lưu trữ dữ liệu từ nhiều dụng cụ đo trong một cơ sở dữ liệu

Tích hợp và lưu trữ dữ liệu kết quả đo khác nhau

Ngay cả khi các máy khác nhau được sử dụng để đo các vùng khác nhau của phôi, tất cả kết quả đo đều có thể được lưu trữ và quản lý trong máy chủ PiWeb.

Đối với các hệ thống đo lường được trang bị CALYPSO, ngoài kết quả đo, kế hoạch đo lường và thông tin điểm của CALYPSO cũng có thể được lưu trữ trong máy chủ PiWeb.

Hỗ trợ công cụ đo lường của bên thứ ba và thiết bị đo thủ công*

Nó có thể lưu trữ dữ liệu không chỉ từ thiết bị đo của Carl Zeiss và Tokyo Seimitsu mà còn từ thiết bị đo của bên thứ ba và các thiết bị đo thủ công như thước cặp kỹ thuật số.

5/5 (1 Review)

1 đánh giá cho ZEISS PiWeb sbs/Enterpirse

  1. admin (store manager)

    Sản phẩm tuyệt vời

Thêm đánh giá