ZRE (ZEISS Reverse Engineering)

Danh mục: ,
Model: ZRE
Hãng sản xuất: Accretech/Tokyo Seimitsu

Kỹ thuật đảo ngược với quy trình trực quan

ZRE có thể tạo mô hình CAD 3D từ dữ liệu đám mây điểm được đo bằng một quy trình đơn giản. Không giống như phần mềm thông thường, nó không yêu cầu dán các lưới tam giác; thay vào đó, nó tạo ra một bề mặt trực tiếp từ dữ liệu đám mây điểm.

“Chỉnh sửa công cụ” Các mô hình CAD hiệu chỉnh định lượng và sáng tạo của các công cụ ép phun

Phương pháp hiệu chỉnh dụng cụ cổ điển được thực hiện bởi công nhân bằng cách sử dụng trực giác dựa trên dữ liệu đo lường của bộ phận đúc phun thực tế. Phương pháp mới này chuyển các sai lệch giữa mô hình CAD 3D và dữ liệu thực tế của bộ phận và định lượng mức độ hiệu chỉnh dao. Do đó, quá trình thử và sai khi đo một bộ phận, sửa mô hình CAD của công cụ, tái sản xuất và đo bộ phận cũng như sửa lại mô hình CAD của công cụ được giảm thiểu. Việc hiệu chỉnh dụng cụ có thể được thực hiện một cách hiệu quả mà không cần đến công nhân có kinh nghiệm.

5/5 (1 Review)

1 đánh giá cho ZRE (ZEISS Reverse Engineering)

  1. admin (store manager)

    Sản phẩm tuyệt vời

Thêm đánh giá