banner-yamaguchi

SẢN PHẨMXEM TẤT CẢ

Kính hiển vi soi nổi

chitiet
8.908.755 

Model: SZM7045-STL6A
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

9.045.992 

Model: SZM7045-STL2
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

8.497.743 

Model: SZM7045-STL1
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

6.852.996 

Model: ST60N-2L
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

7.949.494 

Model: SZM7045N-2L
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

15.076.498 

Model: DMSZ30-C10
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

6.852.996 

Model: XT121324B2 (ST60-B2L)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

6.852.996 

Model: XTL7045-BT1 (SZM7045-B1)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Kính hiển vi phức hợp, sinh học

chitiet
8.360.506 

Model: DG2018
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

4.988.996 

Model: BP-30 (DG-100FL)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model: ML6130L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML9200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML5300L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: ML6120L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: BP-30
Hãng sản xuất: Yuyao Huawei/Trung Quốc

Model: ML5200L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Kính hiển vi đồng tiêu

 

ZEISS Smartproof 5

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét

 

ZEISS EVO

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

 

ZEISS Xradia Versa​

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi đồng tiêu

 

ZEISS Smartproof 5

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét

 

ZEISS EVO

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

 

ZEISS Xradia Versa​

Carl Zeiss/Đức

Phụ kiện

KÍNH HIỂN VI CHÍNH HÃNG

– Tùy chọn thân kính và phụ kiện theo từng ứng dụng của khách hàng.

– Miễn phí tư vấn, demo sản phẩm mẫu.

– Miễn phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng.

– Bảo hành, bảo dưỡng theo chính sách của hãng sản xuất.

– Phụ kiện thay thế chính hãng.

Tài liệu

Liên hệ