GBC

Máy quang phổ AAS là loại thiết bị chuyên sử dụng để phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường không khí, đất, nước, phân bón và các sản phẩm nông nghiệp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.