TESCHART Plus

Model: TESCHART Plus
Hãng sản xuất: Accretech/Tokyo Seimitsu

Việc nhập dữ liệu từ máy đo, lưu file và in ấn có thể được thực hiện tự động và liên tục

Có thể đánh dấu dữ liệu vượt quá dung sai, chèn số liệu và tạo biểu đồ bằng cách sử dụng các chức năng Microsoft Excel

5/5 (1 Review)

1 đánh giá cho TESCHART Plus

  1. admin (store manager)

    Sản phẩm tuyệt vời

Thêm đánh giá